♫☺☻♥•★๋• ATTITUDE AND THE ART OF LOVE♫☺☻♥•★๋•
About: Friendly, and charismatic, joyful, dreaming and EXCLUSIVE ...
Adicionado(a)   ver todas
Classifique o conteúdo mais recente:
+1  Para cada iten que você classificar
Biscoito de coração
Bloco de notas
Fotos secando no tijolo
Bloco de notas
Bloco de notas
Add a Shout
Gritos!
1 2 3 4 5
July 5, 2012
"hi"
December 1, 2011
"hahha.......so good"
November 11, 2011
"LOS AMO!!!!!!!!LOS QUIERO MUCHO LOS AMO RECUÉRDEME YO ALMA LO AMA"
October 8, 2011
"♫☺☻♥HolA MiS AmIgOs de aTtItUDe aNd tHe arT Of loVe... dEjEnMe dEcIrLeS QuE UlTiMaMeNte aNdO Muy oCuPaDiTa eS La RaZoN x lA cUaL nO mE VeN x aQuI. sOlo qUIeRo QuE sEpAn q lOs QuIerO MuCho, cOmEnYTEn y CaLiFiQuEn y sObREtOdO pUBlIqUeN sUs REmIx En El GrUPo x fABoR... BuEno bYe.. kIsES A ToDoS♫☺☻♥"
October 5, 2011
"BUEN MIERCOLES PARA TODOS!!...COMO KISIERA VER MUCHOS SHOUT CUANDO ENTRO AL GRUPO, :("
1 2 3 4 5
Junte-se ao ImageChef hoje.
Already have a account? Sign in now
or
Entrar com Facebook
O cadastro em uma conta lhe permite enviar e-mails de saudações, salvar suas cirações e muito mais
Apenas mais algumas perguntas...
E-mail
Senha
Nome de usuário (opcional)
Sexo
Data de Aniversário
País / Região
Perfil
Login de ImageChef
You may sign in using your ImageChef or CyberLink account

Junte-se Esqueceu a senha?
Complete profile information
ImageChef has recently joined big CyberLink family. Your CyberLink account email and password can now be used across all CyberLink Web Services, including CyberLink, DirectorZone, MoovieLive, and ImageChef websites – all for FREE!
Please complete your profile information below:
Você não tem créditos suficientes para essa ação. Obtenha créditos agora»